UniSat missiyasining O‘zbekistondagi natijalari bo‘yicha ilmiy hisobot:

Ingliz tilida hisobotni yuklab olish  (6 MB)

Rus tilida taqdimotni yuklab olish  (1 MB)